Quá trình phát triển phôi trứng

Trại gà đông tảo Dotachi xin giới thiệu hình ảnh quá trình phát triễn phôi trứng gà đông tảo để Quí vị tham khảo:

* 2.5 ngày:

 

 

* 3.5 ngày:

 

 

* 4.5 ngày:

 

 

* 5 ngày:

 

 

* 6 ngày:

 

 

*  7 ngày:

 

 

* 8 ngày:

 

 

* 9 ngày:

 

 

* 10 ngày:

 

 

* 11 ngày:
 

 

* 12 ngày:

 

 

* 13 ngày:

 

 

* 14 ngày:

 

 

* 15 ngày:

 

 

* 16 ngày:

 

 

* 17 ngày:

 

 

* 18 ngày:

 

 

* 19 ngày: